58 người đang online
°

Công văn số 96/ĐTBD-BD ngày 23/5/2023 của Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội

Đăng ngày 24 - 05 - 2023
Lượt xem: 29
100%

V/v chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính và tương đương, lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

 


96_DTBD-BD.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công văn số 1921/SNNPTNT-TCHC ngày 29/5/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(29/05/2023 2:52 CH)

Công văn số 169/HVTC-TTBD ngày 22/02/2023 của Học viện hành chính(10/05/2023 2:26 CH)

Công văn số 40/ĐTNT-KTTS ngày 4/5/2023 của Trường đại học Nha Trang(10/05/2023 2:51 CH)

Công văn số 193/CV-HVQLGD ngày 21/04/2023 của Học viện quản lý giáo dục(10/05/2023 2:29 CH)

Công văn số 83/CV-TCBQL1 ngày 248/4/2022 của Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I(10/05/2023 2:09 CH)