92 người đang online
°

Thông báo số 291/TB-SNNPTNT ngày 17/5/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 18 - 05 - 2023
Lượt xem: 42
100%

Kết quả thi bảo vệ Đề án kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở

 


91-TB-HDTT(18.05.2023_13h55p37)_signed.pdf

Tin liên quan

Thông báo số 330/TB-SNNPTNT 29/5/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(26/05/2023 2:40 CH)

Công văn số 1865/SNNPTNT-TCHC ngày 25//5/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(25/05/2023 2:36 CH)

Thông báo số 255/TB-SNNPTNT ngày 08/5/2023 của Sở Nông nghiệp và PTTN(10/05/2023 7:57 SA)

Báo cáo số 923/BC-SNNPTNT 27/12/2022 cửa Sở Nông nghiệp và PTNT(27/12/2022 2:32 CH)

Thông báo số 921/TB-SNNPTNT ngày 27/12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(27/12/2022 10:24 SA)

Tin mới nhất

Thông báo số 354/TB-SNNPTNT ngày 05/6/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(05/06/2023 3:02 CH)

Thông báo số 344/TB-SNNPTN ngày 01/6/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(01/06/2023 2:57 CH)

Thông báo số 330/TB-SNNPTNT 29/5/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(26/05/2023 2:40 CH)

Công văn số 1865/SNNPTNT-TCHC ngày 25//5/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(25/05/2023 2:36 CH)

Thông báo số 312/TB-SNNPTNT ngày 22/5/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(23/05/2023 2:05 CH)