33 người đang online
°

Công văn số 1540/SNNPTNT-TCHC ngày 04/5/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 04 - 05 - 2023
Lượt xem: 89
100%

Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 


1540-SNNPTNT-TCHC.pdf | 107.signed.pdf | Du-thao-QD-quy-dinh-chuc-nang_-nhiem-vu-So-Nong-nghiep-va-PTNT-theo-TT-30.doc | QD 51_2021.pdf | Thong-tu-so-30-2022-TT-BNNPTNT.pdf | To-trinh-UBND-tinh-ky-duyet-Quyet-dinh-Quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-So-NN-va-PTNT_theo-TT-so-30_2022.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công văn số 3884/SNNPTNT-PTNT ngày 23/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(23/10/2023 11:39 SA)

Công văn số 3661/SNNPTNT-CNTY ngày 02/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(06/10/2023 4:24 CH)

Công văn số 3401/SNNPTNT-TCHC ngày 20/90/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(20/09/2023 3:49 CH)

Công văn số 3268/SNNPTNT-TCHC ngày 11/09/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(11/09/2023 3:45 CH)

Công văn số 3152/SNNPTNT-TCHC ngày 30/08/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT (30/08/2023 3:40 CH)