137 người đang online
°

Báo cáo số 68/BC-SNNPTNT ngày 13/02/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 28 - 04 - 2023
Lượt xem: 50
100%

Báo cáo tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT

 


68_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch số 95/KH-SNNPTN ngày 27/06/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(27/06/2023 4:09 CH)

Kế hoạch số 80/KH-SNNPTN ngày 08/05/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(08/05/2023 4:06 CH)

Kế hoạch số 64/KH-SNNPTNT ngày 28/03/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(29/03/2023 10:26 SA)

Công văn số 471/SNNPTNT-TTr ngày 17/02/2023 cảu Sở Nông nghiệp và PTNT(18/02/2023 10:23 SA)

Báo cáo số 902/BC-SNNPTN ngày 22/12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT (22/12/2022 1:45 CH)