228 người đang online
°

Công văn số 471/SNNPTNT-TTr ngày 17/02/2023 cảu Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 18 - 02 - 2023
Lượt xem: 44
100%

V/v thực hiện Văn bản số 412/UBND-TCD ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh.

 


411_SNNPTNT_TTr_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch số 95/KH-SNNPTN ngày 27/06/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(27/06/2023 4:09 CH)

Kế hoạch số 80/KH-SNNPTN ngày 08/05/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(08/05/2023 4:06 CH)

Báo cáo số 68/BC-SNNPTNT ngày 13/02/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(28/04/2023 3:57 CH)

Kế hoạch số 64/KH-SNNPTNT ngày 28/03/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(29/03/2023 10:26 SA)

Báo cáo số 902/BC-SNNPTN ngày 22/12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT (22/12/2022 1:45 CH)