102 người đang online
°

Hội nghị hướng dẫn thực hiện việc quản lý, bảo vệ rừng, cập nhật cơ sở dữ liệu rừng trên địa bàn quản lý và bàn giao thành quả điều tra, rà soát diện tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch 3 loại rừng.

Đăng ngày 07 - 04 - 2023
Lượt xem: 249
100%

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1025/SNNPTNT-KH ngày 27/3/2023 về việc quản lý cơ sở dữ liệu và cập nhật diện tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch 3 loại rừng theo kết quả điều tra, rà soát vào cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng toàn tỉnh.

 

       

Từ ngày 05/4/2023 đến ngày 06/4/2023, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức Hội nghị trên địa bàn 04 huyện (Ninh Sơn, Bác Ái, Ninh Phước và Ninh Hải) có diện tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Ninh Thuận được phê duyệt theo Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hiện trạng rừng tự nhiên ngoài quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Ninh Thuận năm 2022.

            Tham dự Hội nghị có ông Hồ Sỹ Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm chủ trì Hội nghị; cùng tham gia có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường; Đại diện UBND các huyện: Ninh Sơn, Bác Ái, Ninh Phước, Ninh Hải; Lãnh đạo UBND các xã: Lâm Sơn, Mỹ Sơn, Phước Chính, Phước Đại, Phước Hòa, Phước Trung, Phước Thái, Phước Vinh, Nhơn Hải, Tri Hải; Lãnh đạo các Hạt Kiểm lâm: Huyện Ninh Sơn, huyện Bác Ái, huyện Ninh Phước và Rừng đặc dụng Núi Chúa; Lãnh đạo, công chức chuyên môn phòng Quản lý, bảo vệ và Phát triển rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm.

            Tại Hội nghị này, Chi cục Kiểm lâm đã tiến hành bàn giao hồ sơ và bản đồ kết quả điều tra, rà soát hiện trạng rừng tự nhiên ngoài quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Ninh Thuận năm 2022. Chủ trì thảo luận và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, sử dụng rừng đảm bảo hiệu quả đối với diện tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch 3 loại rừng được phê duyệt theo Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm: huyện Ninh Sơn, huyện Bác Ái, huyện Ninh Phước và Rừng đặc dụng Núi Chúa cập nhật cơ sở dữ liệu trên địa bàn quản lý và thực hiện theo dõi diễn biến rừng hàng năm theo quy định. 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam tổ chức tuần tra, truy quét CPR kết hợp tuyên truyền...(29/01/2024 2:36 CH)

Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt – Sông Trâu đẩy mạnh công tác trồng và chăm...(10/08/2023 3:28 CH)

Ban Quản lý rừng PHĐN hồ Tân Giang với Hạt Kiểm lâm Ninh Phước, Ủy ban nhân dân xã Phước Vinh...(10/03/2023 2:46 CH)

Huyện Bác Ái đã kiểm tra công tác thực hiện Phương án phòng cháy chữa cháy rừng và truy quét...(22/02/2023 2:41 CH)

Người dân tự nguyện giao nộp cá thể động vật hoang dã để thả về với môi trường tự nhiên. (07/02/2023 3:14 CH)