494 người đang online
°

Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 03 năm 2023

Đăng ngày 06 - 03 - 2023
Lượt xem: 70
100%

Tiếp nhận thông tin của Viện nghiên cứu hải sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin dự báo ngư trường khai thác tháng 03/2023 cho nghề câu cá ngừ đại dương đến các cơ quan liên quan, bà con ngư dân tham gia khai thác hải sản tại các ngư trường khai thác ở vùng biển Trung bộ, vùng biển Hoàng Sa và giữa biển đông, vùng biển Đông Nam Bộ .

 

Vùng biển Trung bộ, vùng biển Hoàng Sa và giữa biển đông

Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao:

Khu vực có vĩ độ bắc từ 16000– 17000’N, kinh độ đông từ 110030’E –111000 ’E.

Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình:

Khu vực có vĩ độ bắc từ 16000– 17000’N, kinh độ đông từ 110000’E –110030 ’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 15030– 16000’N, kinh độ đông từ 110000’E –111000 ’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 16000– 17000’N, kinh độ đông từ 113030’E –115000 ’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 15000– 16000’N, kinh độ đông từ 113030’E –114000 ’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 14030– 15000’N, kinh độ đông từ 110030’E –115000 ’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 13030– 14030’N, kinh độ đông từ 110030’E –111000 ’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 14000– 14030’N, kinh độ đông từ 112000’E –113030 ’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 12030– 13000’N, kinh độ đông từ 111030’E –113000 ’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 12000– 12030’N, kinh độ đông từ 110030’E –112000 ’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 11000– 12000’N, kinh độ đông từ 110000’E –111000 ’E.

Vùng biển Đông Nam bộ

Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình:

Khu vực có vĩ độ bắc từ 10030– 11000’N, kinh độ đông từ 110000’E –111030 ’E.

 Đề nghị các tàu cá không vi phạm vùng biển khai thác theo quy định của Luật thủy sản 2017, không vi phạm lãnh hải của nước bạn khi tham gia khai thác thủy sản.

Để nắm bắt thêm thông tin về ngư trường, ngư dân có thể tìm hiểu thêm trên Website của Tổng cục Thủy sản: http:/www.fistenet.gov.vn, website của Viện nghiên cứu Hải sản: http:/www.rimf.org.vn ; Đài thông tin duyên hải thông qua các tần  số 7906 KHz và 8294KHz, thời gian phát sóng vào lúc 7h05 phút, 9h05 phút và 12h05 phút hàng ngày.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Rê hạn tháng 9 năm 2023(12/09/2023 4:54 CH)

Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ hạn tháng 9 năm 2023(12/09/2023 5:00 CH)

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Vây hạn tháng 8 năm 2023(02/08/2023 4:05 CH)

Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ hạn tháng 8 năm 2023(02/08/2023 4:01 CH)

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Rê hạn tháng 8 năm 2023(02/08/2023 3:57 CH)