920 người đang online
°

Huyện Bác Ái đã kiểm tra công tác thực hiện Phương án phòng cháy chữa cháy rừng và truy quét chống phá rừng mùa khô năm 2023 trên địa bàn huyện

Đăng ngày 22 - 02 - 2023
Lượt xem: 297
100%

 

Để kiểm tra, đôn đốc các chủ rừng, lực lượng Kiểm lâm và các xã trên địa bàn thực hiện các Phương án phòng cháy chữa cháy rừng và truy quét chống phá rừng (PCCCR&TQCPR) đã được duyệt. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ các khó khăn tồn tại trong việc thực hiện các Phương án PCCCR&TQCPR. Từ ngày 13/02/2023 đến 15/02/2023, đoàn kiểm tra công tác PCCCR&TQCPR của huyện Bác Ái đã kiểm tra, làm việc với 03 chủ rừng (Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt – Sông Trâu, Ban quản lý Vườn quốc gia Phước Bình, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tân Tiến); 09 xã (Phước Bình, Phước Hòa, Phước Tân, Phước Tiến, Phước Thành, Phước Đại, Phước Chính, Phước Thắng và Phước Trung).

Xác định công tác phòng, chống cháy rừng là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên để bảo vệ tốt môi trường sinh thái, bảo vệ tài sản của bà con canh tác nương rẫy trong rừng. Các chủ rừng, các xã đã thành lập Ban chỉ huy PCCCR&TQCPR, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên; thành lập các tổ, đội trực PCCCR; củng cố, kiện toàn các chốt trực của các tổ cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng, các chốt bảo vệ nhận khoán bảo vệ rừng của lực lượng vũ trang. Triển khai, xây dựng các nội dung tuần tra, truy quyét các điểm nóng có nguy cơ xâm hại đến tài nguyên rừng; phát dọn ranh cản lửa, lập ranh phòng cháy, đốt trước có điều khiển; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ rừng và PCCCR nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ rừng và PCCCR; triển khai mua sắm, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác PCCCR; tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp, tập huấn về PCCCR theo các phương án PCCCR&TQCPR năm 2023 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đến nay, trên lâm phần quản lý của các chủ rừng, các xã trên địa bàn huyện Bác Ái chưa xảy ra vụ cháy rừng nào.

Đoàn kiểm tra công tác PCCCR&TQCPR của huyện ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, chuẩn bị chu đáo của các chủ rừng trong công tác PCCCR&TQCPR mùa khô năm 2023. Đề nghị các chủ rừng, các xã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay nhằm áp dụng triển khai hiệu quả công tác bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn toàn huyện. Để triển khai thực hiện tốt công tác PCCCR&TQCPR mùa khô năm 2023, đoàn công tác của huyện yêu cầu các Ban chỉ huy của các chủ rừng, Ban chỉ huy các xã và các tổ, đội bảo vệ rừng trên địa bàn huyện triển khai thực hiện phương án PCCCR&TQCPR sát với tình hình thực tế của địa phương; phân công cán bộ, viên chức, người lao động túc trực PCCCR theo cấp dự báo cháy rừng, đảm bảo nghiêm túc theo quy định để kịp thời phát hiện và xử lý các vụ vi phạm lâm luật, cháy rừng xảy ra, giảm thiểu thiệt hại tài nguyên rừng; thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa lực lượng Chủ rừng, Hạt kiểm lâm, Công an, Quân đội, Chính quyền địa phương; nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu đơn vị đối với công tác PCCCR&TQCPR./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt – Sông Trâu đẩy mạnh công tác trồng và chăm...(10/08/2023 3:28 CH)

Hội nghị hướng dẫn thực hiện việc quản lý, bảo vệ rừng, cập nhật cơ sở dữ liệu rừng trên địa bàn...(07/04/2023 3:57 CH)

Ban Quản lý rừng PHĐN hồ Tân Giang với Hạt Kiểm lâm Ninh Phước, Ủy ban nhân dân xã Phước Vinh...(10/03/2023 2:46 CH)

Người dân tự nguyện giao nộp cá thể động vật hoang dã để thả về với môi trường tự nhiên. (07/02/2023 3:14 CH)

Tập huấn ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong việc theo dõi, giám sát và bảo vệ tài...(09/12/2022 2:06 CH)