450 người đang online
°

Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ hạn tháng 02 năm 2023

Đăng ngày 02 - 02 - 2023
Lượt xem: 83
100%

Tiếp nhận thông tin từ Viện nghiên cứu hải sản, Sở Nông nghiệp và PTNT thông tin dự báo ngư trường khai thác tháng 02/2023 cho các nghề khai thác cá nổi nhỏ đến các cơ quan liên quan, bà con ngư dân tham gia khai thác hải sản tại các ngư trường khai thác ở vùng biển Trung bộ, vùng biển Đông Nam bộ và giữa biển đông.

 

Vùng biển Trung Bộ

Năng suất khai thác trung bình

Khu vực có vĩ độ bắc từ 14°30’N – 15°30’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°00’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°30’N – 12°00’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°00’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°00’N – 11°30’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 109°30’E.

Vùng biển Đông Nam Bộ và giữa biển đông

Năng suất khai thác trung bình

Khu vực có vĩ độ bắc từ 10°30’N – 11°00’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 109°30’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 09°30’N – 10°00’N, kinh độ đông từ 108°30’E - 109°00’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 108°30’E - 109°00’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°30’N – 07°00’N, kinh độ đông từ 105°00’E - 105°30’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°00’N – 06°30’N, kinh độ đông từ 105°00’E - 106°00’E.

ewĐề nghị các tàu cá không vi phạm vùng biển khai thác theo quy định của Luật thủy sản 2017, không vi phạm lãnh hải của nước bạn khi tham gia khai thác thủy sản.

Để nắm bắt thêm thông tin về ngư trường, ngư dân có thể tìm hiểu thêm trên Website của Tổng cục Thủy sản: http:/www.fistenet.gov.vn, website của Viện nghiên cứu Hải sản: http:/www.rimf.org.vn ; Đài thông tin duyên hải thông qua các tần  số 7906 KHz và 8294KHz, thời gian phát sóng vào lúc 7h05 phút, 9h05 phút và 12h05 phút hàng ngày

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Rê hạn tháng 9 năm 2023(12/09/2023 4:54 CH)

Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ hạn tháng 9 năm 2023(12/09/2023 5:00 CH)

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Vây hạn tháng 8 năm 2023(02/08/2023 4:05 CH)

Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ hạn tháng 8 năm 2023(02/08/2023 4:01 CH)

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Rê hạn tháng 8 năm 2023(02/08/2023 3:57 CH)