946 người đang online
°

Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương tháng hạn từ ngày 01 đến 07 tháng 02 năm 2023

Đăng ngày 02 - 02 - 2023
Lượt xem: 77
100%

Tiếp nhận thông tin của Tổng cục thủy sản; Viện nghiên cứu hải sản, Chi cục Thủy sản Ninh Thuận thông tin dự báo ngư trường khai thác tháng 02/2023 cho nghề câu cá ngừ đại dương đến các cơ quan liên quan, bà con ngư dân tham gia khai thác hải sản tại các ngư trường khai thác ở vùng biển Trung bộ,vùng biển Hoàng Sa và vùng biển Đông Nam Bộ và giữa biển đông

 

Vùng biển Trung bộ, vùng biển Hoàng Sa và giữa biển đông

Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao:

Khu vực có vĩ độ bắc từ 15030– 16030’N, kinh độ đông từ 114000’E –114030 ’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 12030– 13030’N, kinh độ đông từ 113030’E –114030 ’E.

Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình:

Khu vực có vĩ độ bắc từ 16030– 17000’N, kinh độ đông từ 113030’E –114030 ’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 15030– 16030’N, kinh độ đông từ 113030’E –114000 ’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 15030– 16030’N, kinh độ đông từ 114030’E –115000 ’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 15000– 15030’N, kinh độ đông từ 114000’E –115000 ’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 13030– 14000’N, kinh độ đông từ 111030’E –112000 ’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 13030– 14030’N, kinh độ đông từ 114000’E –114030 ’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 12030– 13000’N, kinh độ đông từ 113000’E –113030 ’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 12000– 12030’N, kinh độ đông từ 113000’E –114000 ’E.

Vùng biển Đông Nam bộ và giữa biển đông

Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình:

Khu vực có vĩ độ bắc từ 10030– 11000’N, kinh độ đông từ 113030’E –114000 ’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 10000– 10030’N, kinh độ đông từ 113000’E –113030 ’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 09000– 10000’N, kinh độ đông từ 111000’E – 112030’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 07030– 09000’N, kinh độ đông từ 111000’E –111030 ’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 07000– 07030’N, kinh độ đông từ 110000’E – 112030’E.

 Đề nghị các tàu cá không vi phạm vùng biển khai thác theo quy định của Luật thủy sản 2017, không vi phạm lãnh hải của nước bạn khi tham gia khai thác thủy sản.

Để nắm bắt thêm thông tin về ngư trường, ngư dân có thể tìm hiểu thêm trên Website của Tổng cục Thủy sản: http:/www.fistenet.gov.vn, website của Viện nghiên cứu Hải sản: http:/www.rimf.org.vn ; Đài thông tin duyên hải thông qua các tần  số 7906 KHz và 8294KHz, thời gian phát sóng vào lúc 7h05 phút, 9h05 phút và 12h05 phút hàng ngày.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Rê hạn tháng 9 năm 2023(12/09/2023 4:54 CH)

Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ hạn tháng 9 năm 2023(12/09/2023 5:00 CH)

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Vây hạn tháng 8 năm 2023(02/08/2023 4:05 CH)

Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ hạn tháng 8 năm 2023(02/08/2023 4:01 CH)

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Rê hạn tháng 8 năm 2023(02/08/2023 3:57 CH)