32 người đang online
°

Tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá, phân hạng và trao Giấy chứng nhận công nhận sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Thuận năm 2022

Đăng ngày 13 - 01 - 2023
Lượt xem: 311
100%

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-HĐĐGPH ngày 06/01/2023 của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP về việc Tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá, phân hạng và trao Giấy chứng nhận công nhận sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Thuận năm 2022.

 

     

          Ngày 12/01/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị Hội nghị công bố kết quả đánh giá, phân hạng và trao Giấy chứng nhận công nhận sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Thuận năm 2022 tại Hội trường Sở. Tham gia Hội nghị gồm các thành viên thuộc Hội đồng cấp tỉnh (theo Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Ninh Thuận); Chuyên gia tư vấn Tiến sĩ Ngô Thị Thu Trang và Tổ chuyên gia tư vấn thuộc Trung tâm Phát triển nông thôn – Saemaul Undong, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Sơn, Ninh Hải, Thuận Nam, Bác Ái, Ninh Phước; lãnh đạo một số đơn vị, phòng ban thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 37 chủ thể có sản phẩm đạt sao tại Điều 1 Quyết định số 752/QĐUBND ngày 31/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Thuận năm 2022.

Kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Thuận có 65 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2022 (trong đó, gồm 09 sản phẩm đạt tiêu chuẩn hạng 4 sao và 56 sản phẩm đạt tiêu chuẩn hạng 3 sao). Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP có giá trị trong 36 tháng./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cẩm nang OCOP Ninh Thuận-Chương trình mỗi xã một sản phẩm(19/01/2022 4:25 CH)