45 người đang online
°

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới vây hạn tháng 09 năm 2022

Đăng ngày 09 - 09 - 2022
Lượt xem: 101
100%

 

Tiếp nhận thông tin của Viện nghiên cứu hải sản, Sở Nông nghiệp và PTNT thông tin dự báo ngư trường khai thác tháng 09/2022 cho nghề lưới Vây đến các cơ quan liên quan, bà con ngư dân tham gia khai thác hải sản tại các ngư trường khai thác ở vùng biển Trung bộ, vùng biển giữa biển đông, vùng biển Đông Nam bộ, vùng biển Trường Sa,  vùng biển Ninh Thuận, vùng biển Tây Nam bộ...

Vùng biển Trung bộ và giữa biển Đông

Năng suất khai thác cao: (>1000 kg/mẻ)

Khu vực có vĩ độ bắc từ 13°00’N – 13°30’N, kinh độ đông từ 112°30’E - 113°30’E.

Năng suất khai thác trung bình: (100-1000 kg/mẻ)

Khu vực có vĩ độ bắc từ 13°00’N – 13°30’N, kinh độ đông từ 111°30’E - 112°30’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 12°00’N – 13°00’N, kinh độ đông từ 111°30’E - 113°30’E.

Vùng biển Đông Nam Bộ và quần đảo Trường Sa

Năng suất khai thác cao: (>1000 kg/mẻ)

Khu vực có vĩ độ bắc từ 10°30’N – 11°30’N, kinh độ đông từ 112°00’E - 113°30’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 09°00’N – 09°30’N, kinh độ đông từ 110°00’E - 111°30’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°00’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°30’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 110°00’E - 110°30’E.

Năng suất khai thác trung bình: (100-1000 kg/mẻ)

Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°30’N – 12°00’N, kinh độ đông từ 111°30’E - 113°30’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 10°30’N – 11°30’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 111°00’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 10°30’N – 11°00’N, kinh độ đông từ 111°30’E - 112°00’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 10°00’N – 10°30’N, kinh độ đông từ 111°30’E - 113°30’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 09°30’N – 10°00’N, kinh độ đông từ 110°30’E - 112°30’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 09°00’N – 09°30’N, kinh độ đông từ 111°30’E - 112°30’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°00’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°30’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 110°30’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 108°00’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 07°30’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 110°00’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°30’N – 07°00’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 107°30’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°00’N – 06°30’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 107°00’E.

Vùng biển Tây Nam Bộ

Năng suất khai thác trung bình: (100-1000 kg/mẻ)

Khu vực có vĩ độ bắc từ 09°30’N – 10°00’N, kinh độ đông từ 103°00’E - 103°30’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 09°00’N – 09°30’N, kinh độ đông từ 103°00’E - 104°30’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°00’N, kinh độ đông từ 103°30’E - 104°30’E.

Đề nghị các tàu cá không vi phạm vùng biển khai thác theo quy định của Luật thủy sản 2017, không vi phạm lãnh hải của nước bạn khi tham gia khai thác thủy sản.

Để nắm bắt thêm thông tin về ngư trường, ngư dân có thể tìm hiểu thêm trên Website của Tổng cục Thủy sản: http:/www.fistenet.gov.vn, website của Viện nghiên cứu Hải sản: http:/www.rimf.org.vn ; Đài thông tin duyên hải thông qua các tần  số 7906 KHz và 8294KHz, thời gian phát sóng vào lúc 7h05 phút, 9h05 phút và 12h05 phút hàng ngày.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Rê hạn tháng 9 năm 2023(12/09/2023 4:54 CH)

Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ hạn tháng 9 năm 2023(12/09/2023 5:00 CH)

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Vây hạn tháng 8 năm 2023(02/08/2023 4:05 CH)

Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ hạn tháng 8 năm 2023(02/08/2023 4:01 CH)

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Rê hạn tháng 8 năm 2023(02/08/2023 3:57 CH)