8 người đang online
°

Nổ lực kéo dây điện vượt rừng Đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân

Đăng ngày 31 - 08 - 2022
Lượt xem: 441
100%

 

Đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân đoạn qua Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt – Sông Trâu (Ban quản lý rừng) có 29 vị trí móng trụ/2,28 ha; sử dụng đường tạm không thu hồi đất vĩnh viễn là 4,28 ha và không thu hồi đối với hành lang lưới điện dưới đường dây. Công ty Cổ phần xây dựng EVN Quốc tế 1 để thực hiện kéo dây vượt rừng trên lâm phần của Ban quản lý. Đây là dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của Đất nước nói chung và của tỉnh Ninh Thuận nói riêng. Việc kéo dây điện trên hành lang đường điện vượt rừng tự nhiên là rất khó khăn, trong quá trình kéo dây xảy ra tình trạng vướng một số cây rừng tự nhiên. Ban quản lý rừng đã chủ động phối hợp, hướng dẫn Công ty Cổ phần xây dựng EVN Quốc tế 1 thực hiện theo đúng quy trình, hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt không làm ảnh hưởng đến cây rừng tự nhiên. Đồng thời Ban quản lý rừng đã chỉ đạo, cắt cử cán bộ kỹ thuật và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách luân phiên kiểm tra, giám sát và hướng dẫn  đơn vị thi công thực hiện theo đúng cam kết và quy định của Pháp luật.Sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của Ban quản lý rừng với các nhà thầu thi công thực hiện Dự án đường dây 500kV Nhiệt điện Vĩnh Phong - Nhiệt điện Vĩnh Tân đã tạo điều kiện thực hiện kéo, rải, căng dây đề đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ của Dự án. Theo thông tin từ Ban quản lý Dự án thì tính đến thời điểm hiện nay, tiến độ của dự án rất khả quan và hoàn toàn có thể tin tưởng các dự án sẽ hoàn thành đóng điện trước ngày 26/12/2022.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hạt Kiểm lâm huyện Bác Ái tăng cường phối hợp thực hiện cấp bách “Biện pháp tuyên truyền phòng...(16/05/2024 2:24 CH)

Triển khai tuần tra, truy quét, chống phá rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng thời gian cao...(24/04/2024 4:01 CH)

Tăng cường chia sẻ thông tin, nắm bắt tình hình thực tế để lập và triển khai kế hoạch phối hợp...(20/03/2024 3:26 CH)

Ban quản lý rừng PHVB Thuận Nam chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô(20/02/2024 3:26 CH)

Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam tổ chức tuần tra, truy quét CPR kết hợp tuyên truyền...(29/01/2024 2:36 CH)