66 người đang online
°

Báo cáo số 471/BC-SNNPTNT ngày 04/07/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 04 - 07 - 2022
Lượt xem: 74
100%

Tổng kết 10 năm hoạt động về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

 


BC 471_signed.pdf

Tin liên quan

Báo cáo số 821/BC-SNNPTNT ngày 02/12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(02/12/2022 9:49 SA)

Báo cáo số 471/BC-SNNPTNT ngày 04/7/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(04/07/2022 7:47 SA)

Báo cáo số 366/BC-SNNPTNT ngày 31/05/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(31/05/2022 4:24 CH)

Kế hoạch Công tác Phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022(15/03/2022 2:32 CH)

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2022(03/03/2022 10:23 SA)

Tin mới nhất

Báo cáo số 68/BC-SNNPTNT ngày 13/02/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(28/04/2023 3:57 CH)

Kế hoạch số 64/KH-SNNPTNT ngày 28/03/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(29/03/2023 10:26 SA)

Công văn số 471/SNNPTNT-TTr ngày 17/02/2023 cảu Sở Nông nghiệp và PTNT(18/02/2023 10:23 SA)

Báo cáo số 902/BC-SNNPTN ngày 22/12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT (22/12/2022 1:45 CH)

Báo cáo số 821/BC-SNNPTNT ngày 02/12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(02/12/2022 9:49 SA)