46 người đang online
°

Văn bản số 2245/SNNPTNT-NTM ngày 01/7/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 01 - 07 - 2022
Lượt xem: 34
100%

Về việc lấy ý kiến góp ý về dự thảo “Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”;

 


2245_signed.pdf | Du thao To trinh UBND tinh trinh HDND_dkcuong-01-07-2022_11h02p51.docx | Du thao NQ ve nguyen tac, tieu chi phan bo von NTM_dkcuong-01-07-2022_11h04p02.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công văn số 3412/SNNPTNT-CNTY ngày 20/09/2022 của Sở Nông nghệp và Phát triển nông thôn(20/09/2022 9:58 SA)

Công văn số 2697/SNNPTNT-PTNT ngày 01/8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(01/08/2022 10:41 SA)

Công văn số 2688/SNNPTNT-PTNTngày 01/08/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(01/08/2022 10:36 SA)

Công văn số 2304/SNNPTNT-QLCN ngày 05/07/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(05/07/2022 9:40 SA)

Công văn số 1923/SNNPTNT-QLCN ngày 07/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(07/06/2022 10:26 SA)