82 người đang online
°

Công văn số 2814/SNNPTNT-TCHC ngày 09/08/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 09 - 08 - 2022
Lượt xem: 30
100%

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh.

 


2814_signed.pdf | 3450.pdf

Tin liên quan

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2022(07/01/2022 10:56 SA)

Quyết định số 440/QĐ-SNNPTNT ngày 19/10/2021 Về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản...(20/10/2021 4:56 CH)

Quyết định số 389/QĐ-SNNPTNT ngày 10/09/2021 Về việc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù...(11/09/2021 5:14 CH)

Kế hoạch số 21/KH-SNNPTNT ngày 02/02/2021 Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo...(03/02/2021 4:50 CH)

Kế hoạch số 02/KH-SNNPTNT ngày 04/01/2021 Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021.(04/01/2021 4:22 CH)

Tin mới nhất

Hướng dẫn hồ sơ thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm(21/10/2022 3:31 CH)

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống khai báo, cấp chứng nhận kiểm dịch...(13/09/2022 3:46 CH)

Công văn số 2815/SNNPTNT-TCHC ngày 09/08/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(09/08/2022 11:11 SA)

Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 29/07/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh(29/07/2022 10:53 SA)

Kế hoạch số 100/KH-SNNPTNT ngày 22/07/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(22/07/2022 11:00 SA)