844 người đang online
°

Công văn số 2814/SNNPTNT-TCHC ngày 09/08/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 09 - 08 - 2022
Lượt xem: 88
100%

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh.

 


2814_signed.pdf | 3450.pdf

Tin liên quan

Báo cáo số 552/BC-SNNPTNT ngày 28/08/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(28/08/2023 3:01 CH)

Công văn số 2823/SNNPTNT-TCHC ngày 07/08/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(07/08/2023 3:06 CH)

Kế hoạch 107/KH-SNNPTNT ngày 26/7/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(26/07/2023 1:55 CH)

Quyết định số 311/QĐ-SNNPTNT ngày 11/7/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(11/07/2023 2:14 CH)

Kế hoạch 78/KH-SNNPTNT ngày 28/04/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(28/04/2023 1:58 CH)

Tin mới nhất

Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 16/08/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh(06/09/2023 2:34 CH)

Báo cáo số 552/BC-SNNPTNT ngày 28/08/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(28/08/2023 3:01 CH)

Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 24/08/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh (24/08/2023 2:30 CH)

Công văn số 2823/SNNPTNT-TCHC ngày 07/08/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(07/08/2023 3:06 CH)

Kế hoạch 107/KH-SNNPTNT ngày 26/7/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(26/07/2023 1:55 CH)