48 người đang online
°

Công văn số 1923/SNNPTNT-QLCN ngày 07/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 07 - 06 - 2022
Lượt xem: 135
100%

Về việc lấy kiến ý dự thảo “Quyết định Quy trình kỹ thuật tạm thời sản xuất 19 loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”

 


1923_signed.pdf | Du thao QUYET DINH ban hanh Quy trinh Ky thuat tam thoi 19 loai cay trong tren dia ban tinh.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công văn số 3884/SNNPTNT-PTNT ngày 23/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(23/10/2023 11:39 SA)

Công văn số 3661/SNNPTNT-CNTY ngày 02/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(06/10/2023 4:24 CH)

Công văn số 3401/SNNPTNT-TCHC ngày 20/90/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(20/09/2023 3:49 CH)

Công văn số 3268/SNNPTNT-TCHC ngày 11/09/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(11/09/2023 3:45 CH)

Công văn số 3152/SNNPTNT-TCHC ngày 30/08/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT (30/08/2023 3:40 CH)