150 người đang online
°

Công văn số 1782/SNNPTNT-QLCN ngày 26/5/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 26 - 05 - 2022
Lượt xem: 85
100%

Về việc lấy kiến ý dự thảo “Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”.

 


1782_signed.pdf | Du thao Quyet dinh UBND ban hanh Ke hoach PCTT QG den năm 2025.docx

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công văn số 3401/SNNPTNT-TCHC ngày 20/90/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(20/09/2023 3:49 CH)

Công văn số 3268/SNNPTNT-TCHC ngày 11/09/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(11/09/2023 3:45 CH)

Công văn số 3152/SNNPTNT-TCHC ngày 30/08/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT (30/08/2023 3:40 CH)

Công văn số 1540/SNNPTNT-TCHC ngày 04/5/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(04/05/2023 7:45 SA)

Công văn số 3412/SNNPTNT-CNTY ngày 20/09/2022 của Sở Nông nghệp và Phát triển nông thôn(20/09/2022 9:58 SA)