33 người đang online
°

Công văn số 1782/SNNPTNT-QLCN ngày 26/5/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 26 - 05 - 2022
Lượt xem: 26
100%

Về việc lấy kiến ý dự thảo “Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”.

 


1782_signed.pdf | Du thao Quyet dinh UBND ban hanh Ke hoach PCTT QG den năm 2025.docx

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công văn số 3412/SNNPTNT-CNTY ngày 20/09/2022 của Sở Nông nghệp và Phát triển nông thôn(20/09/2022 9:58 SA)

Công văn số 2697/SNNPTNT-PTNT ngày 01/8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(01/08/2022 10:41 SA)

Công văn số 2688/SNNPTNT-PTNTngày 01/08/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(01/08/2022 10:36 SA)

Công văn số 2304/SNNPTNT-QLCN ngày 05/07/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(05/07/2022 9:40 SA)

Văn bản số 2245/SNNPTNT-NTM ngày 01/7/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(01/07/2022 10:31 SA)