487 người đang online
°

Báo cáo số 490/SNNPTNT-TCHC ngày 12/07/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 12 - 07 - 2022
Lượt xem: 76
100%

Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022

 


BC_490_signed.pdf | cnty.rar | lam nghiep.rar | qlcl.rar | thuy loi.rar | thuy san.rar | tt bvtv.rar

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 16/08/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh(06/09/2023 2:34 CH)

Báo cáo số 552/BC-SNNPTNT ngày 28/08/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(28/08/2023 3:01 CH)

Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 24/08/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh (24/08/2023 2:30 CH)

Công văn số 2823/SNNPTNT-TCHC ngày 07/08/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(07/08/2023 3:06 CH)

Kế hoạch 107/KH-SNNPTNT ngày 26/7/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(26/07/2023 1:55 CH)