61 người đang online
°

Thông báo số 330/TB-SNNPTNT ngày 18/05/2022 Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua sắm trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng năm 2022

Đăng ngày 18 - 05 - 2022
Lượt xem: 171
100%

 


TB 330_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định số 534/QĐ-SNNPTNT ngày 28/12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(28/12/2022 4:49 CH)

Quyết định số 80/QĐ-SNNPTNT ngày 15/9/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(15/09/2022 10:41 SA)

Quyết định số 342/QĐ-SNNPTNT ngày 01/8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(01/08/2022 10:32 SA)

Báo cáo Thuyết minh xây dựng Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Quy định mật độ chăn nuôi trên...(17/06/2022 2:37 CH)

Thông báo số 246/TB-SNNPTNT ngày 22/4/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(22/04/2022 4:22 CH)