106 người đang online
°

Báo cáo Thuyết minh xây dựng Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030.

Đăng ngày 17 - 06 - 2022
Lượt xem: 104
100%

 


Bao cao 440.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định số 534/QĐ-SNNPTNT ngày 28/12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(28/12/2022 4:49 CH)

Quyết định số 80/QĐ-SNNPTNT ngày 15/9/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(15/09/2022 10:41 SA)

Quyết định số 342/QĐ-SNNPTNT ngày 01/8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(01/08/2022 10:32 SA)

Thông báo số 330/TB-SNNPTNT ngày 18/05/2022 Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua sắm...(18/05/2022 3:30 CH)

Thông báo số 246/TB-SNNPTNT ngày 22/4/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(22/04/2022 4:22 CH)