5 người đang online
°

Thông báo số 440/TB-SNNPTNT 21/06/2021 Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua sắm trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng năm 2021

Đăng ngày 21 - 06 - 2021
Lượt xem: 57
100%

 


TB 440(21.06.2021_14h06p48)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định số 534/QĐ-SNNPTNT ngày 28/12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(28/12/2022 4:49 CH)

Quyết định số 80/QĐ-SNNPTNT ngày 15/9/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(15/09/2022 10:41 SA)

Quyết định số 342/QĐ-SNNPTNT ngày 01/8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(01/08/2022 10:32 SA)

Báo cáo Thuyết minh xây dựng Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Quy định mật độ chăn nuôi trên...(17/06/2022 2:37 CH)

Thông báo số 330/TB-SNNPTNT ngày 18/05/2022 Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua sắm...(18/05/2022 3:30 CH)