12 người đang online
°

Quyết định số 330/QĐ-SNNPTNT ngày 17/08/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Rà soát diện tích rừng trồng ngoài quy hoạch 3 loại rừng để cập nhật tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 17 - 08 - 2021
Lượt xem: 82
100%

 


QD_330_signed.pdf

Tin liên quan

Quyết định số 534/QĐ-SNNPTNT ngày 28/12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(28/12/2022 4:49 CH)

Tin mới nhất

Quyết định số 534/QĐ-SNNPTNT ngày 28/12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(28/12/2022 4:49 CH)

Quyết định số 80/QĐ-SNNPTNT ngày 15/9/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(15/09/2022 10:41 SA)

Quyết định số 342/QĐ-SNNPTNT ngày 01/8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(01/08/2022 10:32 SA)

Báo cáo Thuyết minh xây dựng Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Quy định mật độ chăn nuôi trên...(17/06/2022 2:37 CH)

Thông báo số 330/TB-SNNPTNT ngày 18/05/2022 Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua sắm...(18/05/2022 3:30 CH)