81 người đang online
°

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2022

Đăng ngày 03 - 03 - 2022
Lượt xem: 186
100%

 


BC PCTN quy I nam 2022_dkcuong-03-03-2022_07h53p17(03.03.2022_08h44p54)_signed.pdf

Tin liên quan

Kế hoạch số 53/KH-SNNPTNTT ngày 04/03/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT(04/03/2024 3:32 CH)

Báo cáo số 862/BC-SNNPTNTT ngày 14/12/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(14/12/2023 4:45 CH)

Báo cáo số 718/BC-SNNPTNTT ngày 01/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(01/11/2023 4:48 CH)

Kế hoạch số 80/KH-SNNPTN ngày 08/05/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(08/05/2023 4:06 CH)

Kế hoạch số 64/KH-SNNPTNT ngày 28/03/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(29/03/2023 10:26 SA)

Tin mới nhất

Công văn số 2051/SNNPTNT-TTr ngày 08/06/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT (17/04/2024 2:12 CH)

Công văn số 924/SNNPTNT-TCHC ngày 19/3/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT(19/03/2024 2:19 CH)

Kế hoạch số 56/KH-SNNPTNTT ngày 05/03/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT(06/03/2024 3:30 CH)

Kế hoạch số 53/KH-SNNPTNTT ngày 04/03/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT(04/03/2024 3:32 CH)

Kế hoạch số 42/KH-SNNPTNTT ngày 19/02/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT(19/02/2024 3:30 CH)