61 người đang online
°

Góp ý Dự thảo Kế hoạch quốc gia Phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò, giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 26 - 11 - 2021
Lượt xem: 142
100%

 

Nội dung xem file đính kèm: Gop y van ban.rar

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công văn số 3401/SNNPTNT-TCHC ngày 20/90/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(20/09/2023 3:49 CH)

Công văn số 3268/SNNPTNT-TCHC ngày 11/09/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(11/09/2023 3:45 CH)

Công văn số 3152/SNNPTNT-TCHC ngày 30/08/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT (30/08/2023 3:40 CH)

Công văn số 1540/SNNPTNT-TCHC ngày 04/5/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(04/05/2023 7:45 SA)

Công văn số 3412/SNNPTNT-CNTY ngày 20/09/2022 của Sở Nông nghệp và Phát triển nông thôn(20/09/2022 9:58 SA)