Hoạt động ra quân Tháng Thanh niên 2023 hưởng ứng “Ngày cao điểm thanh niên hành động” của Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sáng ngày 11/3/2023, Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Đoàn khối các Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh, Huyện đoàn Ninh Sơn tổ chức ra quân tham gia thực hiện các chương trình hoạt động theo Kế hoạch tổ chức “Ngày cao điểm thanh niên hành động” Tháng Thanh niên năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/ĐK ngày 22/02/2023 của Ban Thường vụ Đoàn khối về việc tổ chức Tháng thanh niên năm 2023; Kế hoạch số 29-KH/ĐK ngày 06/3/2023 của Ban Chấp hành Đoàn khối các Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức “Ngày cao điểm thanh niên hành động” Tháng Thanh niên năm 2023.

Với mục đích khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tạo phong trào thi đua sôi nổi kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023), kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 – 16/4/2023) và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023); Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Ngày 11/3/2023, Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra quân thực hiện trao tặng 500 và trồng mới 500 cây muồng đen; cử cán bộ báo cáo viên phụ trách Lớp tập huấn kiến thức cơ bản về chăn nuôi bò trong chuỗi hoạt động “Ngày cao điểm thanh niên hành động” tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2023 cho đoàn viên thanh niên tại xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn.

Đồng thời, Ngày 12/3/2023, Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT cử cán bộ báo cáo viên, phối hợp cùng Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn tại Hội nghị Chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng cây điều gắn với triển khai Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" OCOP năm 2023 cho đoàn viên thanh niên ở xã Phước Hòa, huyện Ninh Sơn./.

Tuyết Mai-Phòng TCHC