Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận tiếp đón và làm việc với Đoàn công tác Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nhận được ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh tiếp đón và làm việc cùng Đoàn công tác UNDP và Bộ Nông nghiệp & PTNT vào sáng ngày 03/3/2023.

Đoàn công tác tham gia làm việc có ông Yusuke Taishi, Cố vấn phụ trách dự án GCF2 tại Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) khu vực; bà Trần Tú Anh, Quản lý dự án GCF2 SACCR UNDP và chuyên gia kỹ thuật dự án GCF2 SACCR UNDP; ông Vũ Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Phạm Đình Văn, Trưởng ban Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) và Ban Quản lý dự án SACCR-MARD.

Phát biểu trong cuộc họp, đồng chí Đặng Kim Cương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT sơ lược về tình hình triển khai Dự án SACCR tại tỉnh và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp để thực hiện trong thời gian đến, đặc biệt là kiến nghị GCF sớm xem xét, bố trí vốn để thanh toán các khoản công nợ dự án năm 2022, đáp ứng tiến độ dự án. Ông Yusuke Taishi, Cố vấn phụ trách dự án GCF2 tại UNDP khu vực cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt và chia sẻ của Giám đốc Sở, đồng thời, ông rất mong muốn được đến thăm, làm việc tại chính quyền địa phương cấp cơ sở vùng dự án và thực địa các khu vực dự kiến được hỗ trợ theo từng nội dung hưởng lợi. 

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn công tác đi thực địa tại xã Phước Trung, huyện Bác Ái và kết nối đường ống dự án ADB8. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ kế hoạch giám sát, quản lý chất lượng toàn dự án SACCR.

Hình ảnh đến thăm thực địa tại khu vực dự kiến được đào ao thuộc xã Phước Trung, huyện Bác Ái.

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ” (SACCR) do Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP). Dự án hướng tới mục tiêu tăng cường khả năng thích ứng của 7.073 nông hộ nhỏ, dễ bị tổn thương đối với tình trạng mất an ninh nước do biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận./.

 

Thanh Hằng-Phòng TCHC