Lịch công tác tuần thứ 43/2022(Từ ngày 24/10 đến ngày 28/10/2022)