Đề án “Lập hồ sơ quản lý nương rẫy trong quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” - giải pháp giúp chủ rừng thực hiện tốt trách nhiệm quản lý đất lâm nghiệp theo pháp luật và thực tiễn.

Ngày nay, bảo vệ rừng đang trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, công tác quản lý bảo vệ rừng luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành. Mặc dù trong những năm gần đây, công tác quản lý bảo vệ rừng đã có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế. Với nhu cầu sử dụng gỗ trong xã hội ngày cao tăng cao, các đối tượng thường xuyên thực hiện hành vi khai thác lâm sản trái pháp luật… hơn nữa, ngày nay dưới áp lực của dân số tăng nhanh, đất đai ngày càng có giá trị về mặt kinh tế, bà con dân tộc thiểu số còn nhận thức pháp luật về công tác bảo vệ rừng còn hạn chế, dù đã được hỗ trợ định canh định cư nhưng vẫn không bỏ được phong tục tập quán luân canh, khái niệm “rẫy cũ” vẫn còn, canh tác vài năm rồi bỏ, rừng tái sinh phục hồi sau đó quay lại phát rừng canh tác, lấn chiếm rừng, cơi nới, mở rộng diện tích nương rẫy trái pháp luật. Mặc dù đã được tuyên truyền vận động nhưng các hộ dân vẫn canh tác trong rừng, lén lút cơi nới diện tích đất lâm nghiệp, làm suy giảm tài nguyên rừng, đây là khó khăn chung của hầu hết các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu (Ban quản lý rừng) là một trong những đơn vị chủ rừng trực thuộc sở Nông nghiệp và PTNT, thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ diện tích 39.337,33 ha rừng và đất rừng, trong đó diện tích nương rẫy đan xen trong quy hoạch 03 loại rừng trên lâm phần do Ban quản lý rừng quản lý là 4.842,72 ha/ 16.065,0 ha trên toàn tỉnh Ninh Thuận.

Để giúp các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nói chung và Ban quản lý rừng nói riêng thực hiện tốt trách nhiệm quản lý đất lâm nghiệp theo pháp luật và thực tiễn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương xây dựng Đề án “Lập hồ sơ quản lý nương rẫy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” với mục tiêu xây dựng bản đồ nương rẫy và trích lục hồ sơ nương rẫy đến từng hộ dân, xác định mốc ranh giới các lô nương rẫy ngoài thực địa nhằm quản lý và cập nhật, diễn biến hiện trạng rừng và đất rừng thuận lợi và có hiệu quả theo pháp luật và thực tiễn.

Thực hiện Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương kỹ thuật, dự toán kinh phí Đề án lập hồ sơ quản lý nương rẫy trong quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Ban quản lý rừng đang phối hợp với đơn vị tư vấn Công ty cổ phần Vapeco Việt Nam triển khai các bước thực hiện đề án trên lâm phần. Đề án được triển khai thực hiện trong 02 năm 2022 và 2023, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng./.

Nguồn: Ban quản lý rừng PHĐN liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu.