Lịch công tác tuần thứ 40/2022(Từ ngày 03/10 đến ngày 07/10/2022)