BQL khai thác các cảng cá phối hợp chính quyền địa phương lập biên bản vi phạm hành chính các hộ nuôi cá, hàu trong khu vực tránh trú bão cảng Ninh Chữ

Tính đến ngày 06/9/2022 tại khu neo đậu tránh trú bão Cảng Ninh Chữ có 23 hộ nuôi thủy sản lồng bè với số lượng là 52 bè (20 bè nuôi hàu, 32 bè nuôi cá). Trong đó xã Tri Hải có 19 hộ/46 bè; Thị trấn Khánh Hải 04 hộ/06 bè.

Các hộ vi phạm quy định hoạt động của Cảng cá và trái với quy hoạch của tỉnh, huyện. Đồng thời gây cản trở cho việc tàu cá trong và ngoài tỉnh vào neo đậu, đặc biệt là tránh trú bão khi có bão, áp thấp nhiệt đới xảy ra (theo quy định tại điểm g, khoản 2, điều 1 quyết định số 1635/QĐ- UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh Ninh Thuận).

            Trên cơ sở đề nghị của chính quyền địa phương (Thị trấn Khánh Hải, UBND xã Tri Hải). UBND huyện Ninh Hải đã ra quyết định xử phạt 23 trường hợp với mức phạt là 25 triệu đồng cho một hộ nuôi.

Nguồn: BQL khai thác các cảng cá