Tổ chức buổi đối thoại với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh tại cảng cá Đông Hải

Cảng cá Đông Hải là Cảng cá đầu tiên của tỉnh, được thành lập đi vào hoạt động từ năm 1996, là chợ đầu mối hải sản của tỉnh, thu hút rất đông người và phương tiện về tập trung mua bán trao đổi hàng hóa hải sản, sản xuất kinh doanh.

Trước thực tế trên đòi hỏi viên chức và người lao động Cảng cá Đông Hải phải tăng cường công tác quản lý, công tác phục vụ đối với khách hàng là các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các phương tiện tàu thuyền trong và ngoài tỉnh cập cảng bốc dỡ sản phẩm.

Trong công tác quản lý, hoạt động phục vụ các đối tượng khách hàng chắc chắn không tránh khỏi những tồn tại, thiếu sót, do đó Ban Giám đốc Ban quản lý Khai thác các cảng cá đã chỉ đạo Cảng cá Đông Hải mời đại diện các tổ chức, cá nhân, các chủ phương tiện tàu thuyền hoạt động tại Cảng cá Đông Hải họp đối thoại trực tiếp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các đối tượng khách.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới Ban Giám đốc sẽ có kế hoạch đối thoại trực tiếp với các tổ chức, cá nhân, các chủ phương tiện tàu thuyền hoạt động tại các Cảng cá trong tỉnh  để làm cơ sở nâng cao chất lượng phục vụ tốt hơn trong hoạt động quản lý cảng cá./.

Nguồn: BQL khai thác các cảng cá