Tập huấn hướng dẫn điều tra, cập nhật bổ sung Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 2337/KH-UBND ngày 14/5/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện công tác thu thập, cập nhật Bộ Chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn hàng năm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Sáng ngày 15/9/2022, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn điều tra, cập nhật bổ sung Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn cho cán bộ, công chức đại diện 47 xã thuộc 6 huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

 Tại lớp tập huấn, các học viên được báo cáo viên của Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường thông tin, phổ biến, hướng dẫn các nội dung về cấp nước nông thôn; một số điểm mới, cơ sở pháp lý và hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn. Thực hiện bài tập thực hành, rà soát các biểu mẫu và điền thông tin theo số liệu thực tế; các kỹ năng, nghiệp vụ điều tra, tổng hợp.

Việc triển khai Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn nhằm mục đích theo dõi, đánh giá hiện trạng sử dụng nước sạch nông thôn, mô hình quản lý, mức độ bền vững của các công trình cấp nước tập trung. Qua đó, phục vụ công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực cấp nước và công tác giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển  khai thực hiện tại cơ sở./.

Nguồn: Lê Đức Ánh-Trung tâm NS và VSMTNT