Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống khai báo, cấp chứng nhận kiểm dịch động vật thủy sản trực tuyến mức độ 4 cho các Doanh nghiệp sản xuất tôm giống.

Thực hiện Công văn số 2815/SNNPTNT-TCHC ngày 09/8/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo chỉ đạo chuyển đổi số của Chính phủ, UBND tỉnh; nhằm góp phần tạo môi trường pháp lý công khai, minh bạch, thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng. Ngày 12/9/2022, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Thuận tổ chức tập huấn “Hướng dẫn sử dụng và đóng góp ý kiến cho hệ thống khai báo, cấp chứng nhận kiểm dịch động vật thủy sản trực tuyến mức độ 4”.

 

Tham dự buổi tập huấn hướng dẫn có Lãnh đạo, các Phòng Trạm của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, đại diện của Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Sở Thông tin truyền thông; đơn vị cung cấp phần mềm và một số Doanh nghiệp sản xuất tôm giống trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống khai báo và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch trực tuyến mức độ 4 nhằm đảm bảo 4 nội dung thực hiện trực tuyến trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định Chính phủ số 43/2011/NĐ-CP ban hành ngày 13/6/2011 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, đó là (1) Khai báo hồ sơ đầu vào, (2) Giải quyết thủ tục hành chính, (3) Thanh toán phí và lệ phí, (4) Trả hồ sơ đầu ra.

Tại buổi tập huấn, các Doanh nghiệp tham gia được hướng dẫn thực hiện thành thạo trên máy tính, laptop, điện thoại thông minh các thao tác đăng ký tài khoản trên hệ thống, đăng ký, khai báo thông tin kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh, thực hiện thanh toán trực tuyến và nhận kết quả trực tuyến. Đồng thời, các thành viên tham gia đóng góp một số ý kiến quan trọng để phần mềm hoàn thiện, cải tiến hơn.

Các thành viên tham dự nhận xét chung về hệ thống có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, khi đi vào hoạt động sẽ giúp thực hiện thủ tục hành chính được nhanh chóng, thuận tiện và hiện đại hơn. Dự kiến hệ thống sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động chính thức vào lúc 0 giờ ngày 19/9/2022 với hơn 40 Doanh nghiệp tham gia ban đầu./. 

Nguồn: Đăng Văn Hiệp-Chi cục Chăn nuôi và Thú y NinhThuận