Lễ ra mắt Câu lạc bộ khuyến nông xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước

Chiều ngày 21/4/2022, UBND xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ ra mắt câu lạc bộ Khuyến nông xã Phước Hậu. Đây là câu lạc bộ khuyến nông đầu tiên của xã Phước Hậu, cũng như trên địa bàn huyện Ninh Phước.

            Tham dự buổi Lễ có đại diện của: Sở Nông nghiệp và PTNT; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trung tâm Khuyến nông; Chi cục Chăn nuôi và Thú y ; Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; UBND huyện Ninh Phước; Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện Ninh Phước; Hội Nông dân huyện; UBND xã Phước Hậu và 30 hội viên trong câu lạc bộ Khuyến nông xã Phước Hậu tham dự.

            Cậu lạc bộ Khuyến nông là một tổ chức tự nguyện do UBND xã Phước Hậu quyết định thành lập, là cầu nối giữa các đơn vị hoạt động khuyến nông (trạm) thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đóng trên địa bàn huyện với người sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhằm trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường, liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản phù hợp với đặc điểm sản xuất của địa phương.

Câu lạc bộ sẽ là ngôi nhà chung cho các hội viên nông dân, cùng nhau bàn bạc trao đổi những kinh nghiệm trong thực tế sản xuất , xây dựng các thành viên trong câu lạc bộ trở thành những hạt nhân tiêu biểu về hoạt động tiếp nhận, chuyển giao và ứng dụng những tiến bộ khoa học – kỹ thuật, đóng góp kinh nghiệm thực tiễn cho việc triển khai và sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người nông dân trên địa bàn xã. Hợp tác giao lưu bình đẳng, cùng có lợi giữa các thành viên trên cơ sở phát huy thế mạnh, tiềm năng, đặc thù của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ khuyến nông với phát triển nông nghiệp bằng những chương trình, dự án, mô hình có liên quan để cùng trao đổi học tập, rút kinh nghiệm.

 Câu lạc bộ sẽ là cầu nối giữa các hộ sản xuất với nhau và với doanh nghiệp tiêu thụ, phối hợp cùng với các cơ quan chuyên môn (Khuyến nông, Giống cây trồng, vật nuôi , Chăn nuôi thú y…) về các hoạt động nông nghiệp trong vùng như: lịch thời vụ, quản lý quy hoạch, tình hình sâu bệnh hại, dịch bệnh, chất lượng cây, con giống, sử dụng chất cấm trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, xả thải và mầm bệnh ra môi trường….vv, phối hợp cùng nhau bảo vệ môi trường nông thôn,  phát triển kinh tế nông nghiệp một cách bền vững, giúp nông dân làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Nguồn: Nguyễn Xuân Hào-Trung tâm Khuyến nông