Ngư dân khai thác cá cơm đầu vụ

Sau đợt gió Bấc thổi mạnh, giữa đầu tháng 4/2022 ngư dân tại 02 xã Cà Ná và Phước Diêm ra khơi khai thác trở lại, phát hiện có cá cơm nhỏ đa phần là tàu thuyền vây rút chì khai thác, mỗi tàu thuyền khai thác được khoản 40-50 giỏ, giá bán dao động từ 250.000 đồng đến 270.000 đồng/giỏ.

Do tình hình hiện nay giá dầu cao sau khi trừ chi phí ngư dân cũng chỉ lãi được một ít. Một số Thuyền trưởng có kinh nghiệm nói chỉ có năm nay phát hiện cá cơm đến sớm hơn mọi năm nên bà con ngư dân mong rằng lượng cá cơm duy trì ổn định để bà con ngư dân làm ăn khai thác hiệu quả hơn để tăng nguồn thu bù lại giá xăng dầu lên cao như hiện nay, ngư dân mong rằng mùa vụ năm nay khai thác hiệu quả để có thu nhập cao so với các năm trước. Góp phần chung trong công cuộc phát triển tỉnh nhà.

Nguồn: Ban Quản Lý khai thác các cảng cá