Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện quý I năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung xem file đính kèm: BC 114(19.02.2021_09h12p56)_signed.pdf