23 người đang online
°

Công văn số 3252/SNNPTNT-TCHC ngày 08/09/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 08 - 09 - 2023
Lượt xem: 37
100%

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 65/2023/QĐ-UBND ngày 06/9/2023.

 


3252_signed.pdf | 65_2023_QD_UBND.pdf | 09_NQ_HDND.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo số 795/TB-SNNPTNTT ngày 28/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(28/11/2023 9:49 SA)

Kế hoạch số 150/KH-SNNPTNTT ngày 24/11//2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(24/11/2023 9:54 SA)

Công văn số 3778/SNNPTNT-TCHC ngày 16/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTN(16/10/2023 3:14 CH)

Công văn số 3760/SNNPTNT-TCHC ngày 13/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(13/10/2023 3:09 CH)

Công văn số 3761/SNNPTNT-TCHC ngày 13/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT(13/10/2023 3:11 CH)