338 người đang online
°

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc đầu tháng

Đăng ngày 05 - 06 - 2023
Lượt xem: 81
100%

Sáng ngày 05/6/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc đầu tháng 6/2023 tại Hội trường Sở.

 

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 254/KH-SNNPTNT ngày 31/12/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổ chức Chào cờ, sinh hoạt Ngày pháp luật, tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quán triệt, chỉ đạo tới công chức trong toàn Cơ quan Sở triển khai thực hiện Nghi lễ chào cờ vào các sáng thứ Hai đầu tuần hàng tháng bắt đầu từ tháng 6/2023.

Lễ Chào cờ là nghi lễ thiêng liêng, nghi thức quan trọng thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc và trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước, với nhân dân. Nhận thức rõ được ý nghĩa thiêng liêng đó, mỗi sáng thứ 2 tuần đầu tiên của tháng, toàn bộ công chức Sở đều nghiêm túc thực hiện Nghi lễ chào cờ trước khi bắt đầu một tháng làm việc mới.

Nghi lễ chào cờ góp phần nhắc nhở công chức Sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng thêm lòng quyết tâm phụng sự Tổ quốc, nhiệt huyết hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Bên cạnh đó, thông qua lễ chào cờ, nâng cao ý thức trong việc rèn luyện tác phong, ý thức chấp hành nghiêm túc giờ giấc công sở, thể hiện cụ thể hành động học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; giáo dục truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc; nhắc nhở đảng viên, công chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần làm chuyển biến tình cảm, nhận thức, thái độ trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động đối với Tổ quốc trong thực thi nhiệm vụ./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sở Nông nghiệp và PTNT về lấy phiếu tín nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo,...(12/09/2023 5:05 CH)

Cụm thi đua số 1 - Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội thao chào mừng chào mừng kỷ niệm 75 năm...(29/08/2023 3:06 CH)

Tập huấn “Kỹ thuật cải tạo vườn và chăm sóc cây ăn trái”(11/08/2023 4:18 CH)

Tăng cường các giải pháp ngăn chặn săn bắt chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến(02/08/2023 3:40 CH)

Hội nghị tập huấn các cơ sở xây dựng an toàn dịch bệnh động vật(17/07/2023 2:59 CH)