15 người đang online
°

Thực hiện kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Đăng ngày 13 - 04 - 2023
Lượt xem: 248
100%

Theo thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 03 tháng đầu năm 2023 các loại dịch bệnh truyển nhiễn nguy hiểm gia súc gia cầm vẫn xảy ra tại một số địa phương trên cả nước (gồm có: 05 ổ dịch Cúm gia cầm (CGC)/4 tỉnh; 15 ổ dịch Lở mồm long móng (LMLM)/06 tỉnh, thành phố, 31 ổ dịch Viêm da nổi cục (VDNC/05 tỉnh; 81 ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP)/26 tỉnh, thành phố; chó nghi mắc bệnh Dại đã được báo cáo tại 21 tỉnh, thành phố; đặc biệt có 18 người chết vì bệnh Dại tại 13 tỉnh, thành phố. Nguy cơ các loại dịch bệnh tiếp tục lây lan nhanh, ở phạm vi rộng là rất cao, gây tổn thất lớn về kinh tế, phát triển chăn nuôi và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và môi trường. Kết quả kiểm tra thực tế tại nhiều địa phương cho thấy rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính dẫn đến dịch bệnh có chiều hướng gia tăng mạnh thời gian qua là do tỷ lệ tiêm phòng đạt rất thấp (nhiều nơi chỉ đạt dưới 30%), đặc biệt nhiều gia súc, gia cầm và chó nuôi không được tiêm vắc xin phòng bệnh hoặc đã được tiêm vắc xin nhưng đã hết thời gian miễn dịch; kết quả giám sát chủ động cho thấy nhiều loại mầm bệnh nêu trên đang còn lưu hành rộng rãi, tỷ lệ lưu hành cao.

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Thú y về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2023 tại các văn bản, Kế hoạch (Văn bản số 883/BNN-TY ngày 21/02/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Thông báo số 1632/TB-BNN-VP ngày 20/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ý kiên kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2023; Văn bản số 2137/BNN-TY ngày 06/4/2023 V/v rà soát, chẩn chỉnh tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi); chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (tại  Kế hoạch số 4897/KH-UBND ngày 09/11/2022 Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Văn bản số 794/UBND-KTTH ngày 07/3/2023 V/v tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 817/UBND- VXNV ngày 08/3/2023V/v tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người; Kế hoạch 627/KH-UBND ngày 24/02/2023 Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023) và của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  ban hành Kế hoạch số 68/KH-SNNPTNT ngày 06/4/2023 Tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023 trên địa bàn tỉnh.  Với mục đích tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm đề kháng với các bệnh bệnh truyền nhiễm nguy hiển, giúp xuất chăn nuôi phát triển ổn định và bền vững trên địa bàn tỉnh, Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, các ban ngành và nhận thức của người chăn nuôi trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi, góp phần đảm bảo an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, kiểm soát được bệnh Dại trên đàn chó, mèo nuôi, góp phần bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Và yêu cầu tất cả đàn gia súc, gia cầm trong diện tiêm phải được tiêm phòng; tỷ lệ tối thiểu đạt 80% tổng đàn đối với các bệnh phải tiêm phòng bắt buộc; chó mèo đạt 70% tổng đàn đối với bệnh Dại (theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016) trên địa bàn tỉnh;

Theo đó, thời gian tiêm đợt chính từ ngày 12/4/2023 đến ngày 12/5/2023, tổ chức ra quân đồng loạt  tiêm phòng cho đàn gia súc (trâu, bò, heo, dê, cừu), gia cầm (gà, vịt)Khi xuất hiện các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên địa bàn tỉnh, tổ chức tiêm phòng khẩn cấp bao vây vùng có dịch, vùng uy hiếp, vùng đệm theo phạm vi xác định và hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y. Việc tiêm phòng đúng tiến độ thời gian, chủng loại vắc xin, đảm bảo kỹ thuật, đáp ứng miễn dịch cho vật nuôi và an toàn cho lực lượng tham gia tiêm phòng. Lựa chọn vắc xin tiêm phòng Cúm gia cầm, LMLM theo khuyến cáo của Cục Thú y được phép lưu hành tại Việt Nam  (Công văn số 113/TY-DT ngày 30/01/2023 V/v cập nhật tình hình lưu hành vi rút CGC, LMLM, VDNC và khuyến cáo sử dụng vắc xin). 

 Căn cứ tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có theo báo cáo của các huyện, thành phố đến tháng 3/2023, chỉ tiêu tiêm phòng vắc xin từng loại bệnh gia súc, gia cầm và chó mèo trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

a) Đàn trâu, bò: Tiêm phòng 87.000 con/mỗi loại vắc xin (Tụ huyết trùng,  LMLM, VDNC); sử dụng vắc xin LMLM nhị giá típ O và A.Vận động, tuyên truyền người chăn nuôi chủ động mua vắc xin VDNC tiêm phòng cho cho trâu, bò (ngoài phần hỗ trợ của ngân sách tỉnh). 

b) Đàn heo: Tiêm phòng vắc xin LMLM, Dịch tả, Tụ huyết trùng: 127.100 con/mỗi loại vắc xin (đạt tỷ lệ 80% tổng đàn). Khuyến khích các hộ chăn nuôi, trang trại tự chủ động mua vắc xin Tai xanh (các loại vắc xin Tai xanh heo được phép lưu hành tại Việt Nam đều đảm bảo hiệu lực trong phòng, chống dịch) và vắc xin Phó thương hàn để phòng bệnh cho đàn heo nuôi. Đối vi vc xin Dch t ln Châu Phi (DTLCP): Vì vắc xin DTLCP đang trong giai đoạn khảo sát, nên các cơ s chăn nuôi, cơ sở kinh doanh thuốc thú y không được t ý kinh doanh buôn bán, mua vc xin DTLCP v tiêm khi chưa được s cho phép ca B Nông nghip và PTNT. Trường hợp h, cơ c chăn nuôi ln có nhu cu s dng vc xin DTLCP thì có kế hoch đăng ký số lượng vc xin đến trm Chăn nuôi và Thú y các huyn để tổng hợp gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để xin ý kiến chỉ đạo Cục Thú y. Khuyến cáo các hộ chăn nuôi, trang tri ch mua vc xin tiêm phòng sau khi được B Nông nghip và Phát triển nông thôn cho phép tiêm đại trà.

c) Đàn dê, cừu: Khuyến khích người chăn nuôi chủ động mua vắc xin Tụ huyết trùng, LMLM, đậu dê tiêm phòng cho đàn dê, cừu với số lượng 172.300 con/216.065 con tổng đàn (trong đó: đàn dê 92.100 con, đàn cừu: 80.200 con).

d) Đàn gia cầm: Tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm (thể độc lực cao): khuyến cáo sử dụng vắc xin Navet-Vifluvac 2 để phòng bệnh Cúm gia cầm cho cả vi rút Cúm A/H5N1, vi rút Cúm A/H5N6 và A/H5N8 gây ra; số lượng tiêm phòng: 1.387.000 con (trong đó: Trên đàn gà là 951.200 con và trên đàn vịt là 435.800 con); Tiêm phòng vắc xin Niu cát xơn trên đàn gà: 951.200 con; Tiêm phòng vắc xin Dịch tả trên đàn vịt: 435.800 con;  khuyến khích các hộ nuôi gia cầm tiêm phòng các loại bệnh như Tụ huyết trùng (gà, vịt), Gumboro (gà), Đậu gà,…

d) Đàn chó, mèo: Phấn đấu tiêm phòng vắc xin Dại đạt trên 70% tổng đàn (31.300 con/44.793con) chó, mèo nuôi, đảm bảo tối thiểu nhất 1 lần/năm. Ngoài ra, phải thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung cho đàn chó, mèo mới phát sinh hoặc chó, mèo đã hết thời gian miễn dịch bảo hộ;

            - Về Kinh phí tổ chức tiêm phòng: Ngân sách tỉnh hỗ trợ  hỗ trợ 73.850 liều vắc xin LMLM nhị giá type (O&A), gồm: 20.500 liều từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2022 còn lại chuyển sang 2023 (theo Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của Ùy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục mua vắc xin tiêm phòng bệnh Lở mồm long móng trên trâu, bò năm 2022) và 53.350 liều, từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2023 (theo Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của Ùy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự toán  mua vắc xin tiêm phòng định kỳ bệnh động vật trên cạn năm 2023) cho các địa phương để tiêm phòng định kỳ cho đàn trâu, bò trên địa bàn tỉnh.; vắc xin Viêm da nổi cục trâu bò (VDNC 20.000 liều (theo Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của Ùy ban nhân dân tỉnh).Ưu tiên tiêm phòng vắc xin LMLM, VDNC cho các xã thuộc vùng khó khăn thuộc khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng và Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy Ban Dân tộc); các hộ chăn nuôi thuộc các chương trình dự án hỗ trợ; hộ gia đình chính sách, có công, hộ nghèo, cận nghèo và hộ nhỏ lẻ tại các xã thuộc vùng có nguy cơ cao đối với bệnh LMLM, VDNC;

- Đối với vắc xim cúm gia cầm: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 830.000 liều vắc xin Cúm gia cầm Navet-Vifluvac, gồm: 30.000 liều còn lại năm 2022 chuyển sang 2023 (theo Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) và 800.000 liều từ ngân sách tỉnh (theo Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh) cho các địa phương để tiêm phòng cho gia cầm trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên tiêm phòng đàn gia cầm của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.  Đối với đàn gia cầm chăn nuôi theo hình thức trang trại, chủ gia cầm có trách nhiệm tự chi trả chi phí tiêm phòng vắc xin (kể cả tiền mua vắc xin và công tiêm phòng) cho đàn gia cầm của mình.

- Vắc xin Dại chó mèo: Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ 9.000 liều (Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Ưu tiên tiêm phòng vắc xin dại cho chó mèo các xã thuộc vùng khó khăn thuộc khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng và Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy Ban Dân tộc); hộ gia đình chính sách, có công, hộ nghèo, cận nghèo và khu vực đông dân cư sinh sống tại các địa phương.

Ngân sách cấp huyện, thành phố: Đảm bảo kinh phí cho các hoạt động tại địa phương: Thống kê, quản lý đàn gia súc, gia cầm, chó mèo nuôi; tập huấn, thông tin tuyên truyền, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động, tổ chức xử lý tốt ổ dịch; tổ chức bắt, xử lý chó, mèo chạy rông, chó, mèo không đeo rọ mõm, không tiêm vắc xin Dại; chi cho công tác tổ chức tiêm phòng; tiêu độc khử trùng môi trường; kinh phí hỗ trợ chủ chăn nuôi trong trường hợp gia súc bị sảy thai, bị chết do sốc vắc xin sau tiêm phòng theo quy định; chi trả công tiêu hủy gia súc, tiêu hủy chó, mèo mắc bệnh, chết do bệnh Dại, khử khuẩn và mai táng người chết do bệnh Dại thực hiện theo các quy định hiện hành; công cho lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch; các hoạt động kiểm tra, giám sát của huyện, thành phố được thực hiện theo các quy định hiện hành.

- Những hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm được ngân sách nhà nước hỗ trợ vắc xin có trách nhiệm chi trả tiền công tiêm phòng (trong trường hợp ngân sách nhà nước không hỗ trợ). Các hộ, trang trại chăn nuôi không thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ vắc xin, thì chủ cơ sở chăn nuôi phải tự bảo đảm kinh phí (kể cả tiền mua vắc xin và công tiêm phòng) tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, chó mèo theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y.

Theo đó, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, trạm liên quan khẩn trương tham mưu xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023 trên địa bàn quản lý; trong đó phân công rõ nhiệm vụ cụ thể cho UBND cấp xã và các phòng, ban có liên quan; liên hệ trực tiếp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp nhận nguồn vắc xin được hỗ trợ để triển khai tiêm phòng tại các địa phương.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tổ chức triển khai Hội thảo kiểm toán có sự tham gia về Hỗ trợ vật tư Nông nghiệp tại xã Phước...(05/07/2024 2:48 CH)

Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống bệnh dịch bệnh...(28/06/2024 4:05 CH)

Nắng hạn kéo dài và trăn trở của người nông dân trồng mía, mì tại Ninh Thuận(07/06/2024 3:04 CH)

Tập huấn kỹ thuật thâm canh cây lúa theo hướng hữu cơ(31/05/2024 2:23 CH)

Tổ chức hội nghị tập huấn tiên phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2024(14/05/2024 1:58 CH)