72 người đang online
°

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới vây hạn tháng 03 năm 2023

Đăng ngày 06 - 03 - 2023
Lượt xem: 88
100%

Tiếp nhận thông tin của Viện nghiên cứu hải sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin dự báo ngư trường khai thác tháng 03/2023 cho nghề lưới Vây đến các cơ quan liên quan, bà con ngư dân tham gia khai thác hải sản tại các ngư trường khai thác ở vùng biển Trung bộ, vùng biển Đông Nam bộ và giữa biển đông.

 

Vùng biển Trung bộ

Năng suất khai thác cao: (>1000 kg/mẻ)

Khu vực có vĩ độ bắc từ 19°00’N – 20°00’N, kinh độ đông từ 106°30’E - 107°00’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 17°00’N – 17°30’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 109°00’E.

Năng suất khai thác trung bình: (100-1000 kg/mẻ)

Khu vực có vĩ độ bắc từ 18°00’N – 19°00’N, kinh độ đông từ 106°30’E - 107°00’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 17°00’N – 18°00’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°00’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 15°30’N – 16°30’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 110°30’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°30’N – 12°30’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°00’E.

Vùng biển Đông Nam Bộ và giữa biển đông

Năng suất khai thác cao: (>1000 kg/mẻ)

Khu vực có vĩ độ bắc từ 10°30’N – 11°00’N, kinh độ đông từ 108°30’E - 109°00’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°30’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°00’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 106°30’E - 108°00’E.

Năng suất khai thác trung bình: (100-1000 kg/mẻ)

Khu vực có vĩ độ bắc từ 10°30’N – 11°00’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 109°30’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 09°30’N – 10°00’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 108°30’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 09°00’N – 09°30’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 109°00’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 106°30’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°30’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 108°30’E - 109°30’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°30’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°00’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°30’N – 07°30’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 106°30’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°30’N – 07°30’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 108°00’E.

Đề nghị các tàu cá không vi phạm vùng biển khai thác theo quy định của Luật thủy sản 2017, không vi phạm lãnh hải của nước bạn khi tham gia khai thác thủy sản.

Để nắm bắt thêm thông tin về ngư trường, ngư dân có thể tìm hiểu thêm trên Website của Tổng cục Thủy sản: http:/www.fistenet.gov.vn, website của Viện nghiên cứu Hải sản: http:/www.rimf.org.vn ; Đài thông tin duyên hải thông qua các tần  số 7906 KHz và 8294KHz, thời gian phát sóng vào lúc 7h05 phút, 9h05 phút và 12h05 phút hàng ngày.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Rê hạn tháng 10 năm 2023(02/10/2023 3:45 CH)

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Vây hạn tháng 10 năm 2023(02/10/2023 3:40 CH)

Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ hạn tháng 10 năm 2023(02/10/2023 3:51 CH)

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới Rê hạn tháng 9 năm 2023(12/09/2023 4:54 CH)

Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ hạn tháng 9 năm 2023(12/09/2023 5:00 CH)