42 người đang online
°

Dự báo ngư trường khai thác cho nghề câu cá ngừ đại dương tháng 09 năm 2022

Đăng ngày 09 - 09 - 2022
Lượt xem: 26
100%

 

Tiếp nhận thông tin của Tổng cục thủy sản; Viện nghiên cứu hải sản, Chi cục Thủy sản Ninh Thuận thông tin dự báo ngư trường khai thác tháng 09/2022 cho nghề câu cá ngừ đại dương đến các cơ quan liên quan, bà con ngư dân tham gia khai thác hải sản tại các ngư trường khai thác ở vùng biển Trung Bộ và giữa Biển đông, Vùng biển Đông Nam Bộ, vùng biển Trường Sa.

Vùng biển Trung bộ và giữa biển đông

Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình::

Khu vực có vĩ độ bắc từ 15030’ – 16000’N, kinh độ đông từ 110000’E – 110030’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 12030’ – 13030’N, kinh độ đông từ 113030’E – 114030’E.

Vùng biển Đông Nam bộ và giữa biển đông

Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình:

Khu vực có vĩ độ bắc từ 10000– 11000’N, kinh độ đông từ 109030’E –110000 ’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 09030– 10000’N, kinh độ đông từ 109000’E – 109030’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 09000– 09030’N, kinh độ đông từ 112000’E – 113000’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 08030– 09000’N, kinh độ đông từ 108030’E – 109000’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 07000– 07030’N, kinh độ đông từ 109030’E – 112030’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 06000– 07000’N, kinh độ đông từ 109000’E – 110030’E.

Khu vực có vĩ độ bắc từ 06000– 07000’N, kinh độ đông từ 111030’E – 112030’E.

 Đề nghị các tàu cá không vi phạm vùng biển khai thác theo quy định của Luật thủy sản 2017, không vi phạm lãnh hải của nước bạn khi tham gia khai thác thủy sản.

Để nắm bắt thêm thông tin về ngư trường, ngư dân có thể tìm hiểu thêm trên Website của Tổng cục Thủy sản: http:/www.fistenet.gov.vn, website của Viện nghiên cứu Hải sản: http:/www.rimf.org.vn ; Đài thông tin duyên hải thông qua các tần  số 7906 KHz và 8294KHz, thời gian phát sóng vào lúc 7h05 phút, 9h05 phút và 12h05 phút hàng ngày.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới rê hạn tháng 09 năm 2022(09/09/2022 2:39 CH)

Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ vằn hạn tháng 09 năm 2022 (09/09/2022 3:00 CH)

Dự dòng chảy tầng mặt từ 01 – 07/09/2022(09/09/2022 2:52 CH)

Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ, hạn tháng 09 năm 2022(09/09/2022 2:49 CH)

Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới vây hạn tháng 09 năm 2022(09/09/2022 2:43 CH)