69 người đang online
°

Kế hoạch số 100/KH-SNNPTNT ngày 22/07/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 22 - 07 - 2022
Lượt xem: 33
100%

Triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

 


100_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hướng dẫn hồ sơ thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm(21/10/2022 3:31 CH)

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống khai báo, cấp chứng nhận kiểm dịch...(13/09/2022 3:46 CH)

Công văn số 2814/SNNPTNT-TCHC ngày 09/08/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(09/08/2022 11:14 SA)

Công văn số 2815/SNNPTNT-TCHC ngày 09/08/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT(09/08/2022 11:11 SA)

Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 29/07/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh(29/07/2022 10:53 SA)