7 người đang online
°

Ban quản lý rừng phđn liên hồ sông sắt – sông trâu triển khai chăm sóc rừng trồng kế hoạch năm 2022.

Đăng ngày 27 - 04 - 2022
Lượt xem: 78
100%

 

Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu (Ban quản lý rừng) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với nhiệm vụ chính là quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững trên lâm phần quản lý được giao.

Theo kế hoạch năm 2022, Ban quản lý thực hiện chăm sóc 555,6 ha rừng trồng. Trong đó, chăm sóc rừng trồng phòng hộ với diện tích là 208,05 ha, loài cây Điều và chăm sóc rừng trồng thay thế với diện tích là 347,55 ha, loài cây Thông ba lá, Lim, Thanh Thất, Muồng đen. Nhận thấy năm nay mưa chuyển mùa xuất hiện sớm (cuối tháng 3 đầu tháng 4), Lãnh đạo Ban quản lý rừng đã chỉ đạo cho Phòng Khoa học – Kỹ thuật phối hợp với các Trạm Quản lý bảo vệ rừng huy động công lao động tại địa phương thực hiện công tác chăm sóc rừng trồng; đồng thời động viên các hộ dân đăng ký trồng rừng phòng hộ thực hiện chăm sóc, phát dọn ngay khi có mưa.

Với sự triển khai kịp thời và quyết liệt của Ban quản lý rừng, hiện nay cây trồng sinh trưởng và phát triển tương đối tốt, sẽ phần nào góp phần tăng tỷ lệ che phủ rừng và cải thiện môi trường tỉnh Ninh Thuận trong thời gian tới.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chi cục Kiểm lâm thực hiện công tác tiếp nhận và thả động vật rừng về môi trường tự nhiên (18/05/2022 10:04 SA)

Phát hiện và xử lỷ vi phạm hành chính đối tượng vận chuyển lâm sản trái pháp luật(12/05/2022 8:48 SA)

Chống người thi hành công vụ trong tuần tra truy quét chống phá rừng(28/04/2022 3:18 CH)

Suối sừng trâu, điểm du lịch sinh thái hấp dẫn thu hút khách du lịch trong tương lai(27/04/2022 2:26 CH)

Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt-Sông Trâu thực hiện các biện pháp ngăn chặn...(11/03/2022 10:29 SA)